در صورت کاهش تولید پسماند، در هزینه ها، انرژی، وقت و ... صرفه جویی خواهد شد.

اولین و مهمترین مرحله از مدیریت پسماندها، مرحله تولید است چرا که در صورت کاهش تولید پسماند، در هزینه ها، انرژی، وقت و … صرفه جویی خواهد شد. اگر بخواهیم اصولی فکر کنیم ، به این نتیجه خواهیم رسید. که تولید کنندگان زباله نقش مهمی در کاهش تولید پسماند دارند. مواردی که ما به عنوان تولید کنندگان پسماند بایستی در نظر داشته باشیم عبارتند از:

  • اجتناب از خرید کالاهای اضافی و مازاد
  • به اندازه نیاز خرید کردن
  • استفاده مجدد از کالاها

 

برخی نکاتی که در خصوص اجتناب از خرید کردن کالاهای اضافی و مازاد بایستی در نظر داشته باشیم:

  • استفاده از زنبیل یا کیسه پارچه ای خرید در جهت کاهش مصرف نایلون و کیسه پلاستیکی.
  • کاهش خرید ظروف یکبار مصرف و ظروف با بسته بندی اضافی و یا حجیم. این مواد علاوه بر تحمیل هزینه های مالی، موجب تحمیل هزینه های زیست محیطی سنگین خواهد شد.
  • استفاده از ظروف غذا برای بسته بندی مواد خوراکی، به جای استفاده از نایلون.
  • درصورت امکان خرید کالاها در بسته بندی های بزرگتر. بدین ترتیب از مقدار بسته بندی هاکاسته خواهد شد.
  • نخریدن کالای نامرغوب. خریدن کالای نامرغوب و ارزان قیمت ممکن است درکوتاه مدت به صرفه به نظر برسد و لی با کمی تأمل به این نتیجه می رسیم که خرید کالای نامرغوب نه تنها به دلیل تحمیل هزینه جهت خرید مجدد اجناس، به نفع خریدار نیست، بلکه شهرداری نیز بایستی هزینه های گزافی را جهت جمع آوری،  حمل و دفع آنها بپردازد.